Jokainen yrittäjä varmasti tietää markkinoinnin olevan yksi yritystoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Nimittäin vaikka tuote olisi kuinka hyvä, se tuskin menee kaupaksi, jos kukaan ei tiedä sen olemassaolosta. Markkinoinnin avulla voit saada asiakkaat tuntemaan, että he haluavat tai tarvitsevat juuri sinun tarjoamasi tuotteen tai palvelun.

Markkinoinnin suunnittelu ja oikeiden markkinointitekniikoiden keksiminen saattaa kuitenkin tuottaa päänvaivaa. Siksipä päätimmekin perustaa tämän blogin, jossa perhedymme nykyaikaisiin markkinointitekniikoihin.

Mitä on markkinointi?

Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimenpiteitä, jolla pyritään saamaan asiakkaita ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Markkinointi sisältää paljon muutakin kuin mainonnan eri medioissa; se on huomattavasti tätä suurempi, ja parhaassa tapauksessa myös huolellisesti suunniteltu kokonaisuus.

Ajatus siitä, millaista hyvä markkinointi on, on muuttunut suuresti aikojen saatossa. Joskus aikaisemmin on ajateltu, että markkinoinnin tärkein ja jopa ainoa tehtävä on vain saada kaupaksi yksittäinen tuote tai palvelu. Tällaiset kertakaupat eivät kuitenkaan riitä kovinkaan pitkälle. Nykyään ymmärretään, että koko yritystoiminnan tulee olla asiakaslähtöistä, ja kertakauppojen sijaan pyritään luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Asiakkaan tarpeet tulee ottaa huomioon alusta alkaen ja suunnitella koko yritystoiminta niiden pohjalta. Yksittäisten markkinointikampanjoiden sijaan on järkevämpää panostaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja pitkäkestoiseen markkinointiin. Vanhojen asiakkaiden säilyttäminen on nimittäin halvempaa, kuin jatkuva uusien asiakkaiden hankkiminen.

Mitä asiakaskeskeinen ajattelu ja asiakaslähtöinen toiminta sitten on? Asiakaskeskeisessä ajattelutavassa asiakkaat nähdään yksilöinä, joille tulee myös tarjota yksilöllisiä tuotteita. Sen sijaan, että markkinointi suunnataan suurille massoille, tulee yrityksen yrittää löytää juuri se oma asiakaskuntansa, jonka tarpeisiin perehtyä ja pyrkiä vastaamaan kilpailijoita paremmin.

Räätäölöityjen tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen on hyvä tapa huomioida asiakkaat yksilöinä. Asiakkaalle voi tarjota mahdollisuuden esimerkiksi päättää tuotteen väristä tai muista ominaisuuksista, tai esimeriksi kasata palvelukokonaisuuden haluamistaan osista.

Nykyaikaiset markkinointitekniikat

Mikäli haluat perehtyä tarkemmin nykyaikaisiin markkinointitekniikoihin, olet tullut oikeaan paikkaan. Käymme tämän blogin artikkeleissa tarkemmin läpi moderneja markkinointitekniikoita ja -kanavia, joita jokaisen nykyaikaisen yrityksen kannattaa hyödyntää! Jos markkinointi siis tuottaa sinulle ongelmia tai haluat muuten vain tietää siitä lisää, kannattaa jatkaa lukemista.