Kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnin apuna?

Sosiaalinen media on muuttanut maailmaa monessa mielessä. Kaikki tieto on tuhansien ihmisten saatavilla lähes välittömästi sen julkaisusta. Ihmiset jotka eivät aiemmin pystyneet saamaan näkyvyyttä omille mielipiteilleen, ovat nyt potentiaalisia vaikuttajia, joilla on usein myös vakiintunut seuraajakunta. Sosiaalinen media on erityisesti nuorille kohdistettavassa markkinoinnissa lähes ylivertainen työkalu, sillä se tavoittaa lyhyessä ajassa runsaasti ihmisiä. Tässä artikkelissa kerromme vinkkejä siihen, miten saat sosiaalisen median avulla kohdistettua markkinointia oikealle yleisölle,

Tunne kohdeyleisösi

Aivan kuten kaikessa muussakin mainostamisessa, myös sosiaalisessa mediassa on tärkeä tuntea oma kohdeyleisö, tietää mitä se haluaa ja minkälaisia mielenkiinnon kohteita heillä on. Sitä kautta on mahdollista kohdistaa mainontaa mahdollisimman hyvin juuri niille ihmisille, joita mainonnan toivotaan tavoittavan.

Kannattaa myös itse perehtyä aiheeseen ja tuntea sosiaalisen median toimintavat niin, että tietää miten paljon tietyllä kanavalla mainostamiseen kannattaa panostaa ja kuinka helposti juuri kyseinen kohdeyleisö päätyy tälle kanavalle tai ovatko he kenties kiinnostuneita mainostetusta tuotteesta. Jos haluaa mainostaa esimerkiksi terveystuotteita, voi siihen saada apua seuraamalla sosiaalisessa mediassa joitakin terveyttä käsitteleviä aiheita tai henkilöitä ja katsoa samalla minkälaisia mainoksia heidän sivuilleen on sijoitettu.

Luo omaa sisältöä ja mainosta sitä

Sosiaalisessa mediassa on myös mahdollista mainostaa omaa yritystään tai tuotettaan luomalla sivut, jotka kertovat mitä haluat yrityksestä tai tuotteesta sanoa ja jakaa nämä sivut erilaisilla sosiaalisen median kanavilla. Tässäkin yhteydessä kohdeyleisön tunteminen korostuu, sillä sivuston mainostaminen yleisölle, joka ei siitä todennäköisesti kiinnostu, on täysin turhaa ajanhukkaa.

Kohdeyleisön lisäksi on tärkeä tuntea myös oma yrityksensä ja tuotteensa läpikotaisin. Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta näin ei aina välttämättä ole ja tilanne tulee ilmi vasta silloin, kun käyttäjät alkavat kysellä tuotteesta ja vastauksia ei olekaan saatavilla. Perehtymällä myös omaan tuotteeseen välttyy siis ikäviltä, jopa noloilta tilanteilta, jotka eivät missään nimessä ole hyväksi mainostamisen ja tuotteen tai yrityksen imagon kannalta.

Pysyttele ajan tasalla ja jaa vain parasta sisältöä

Sosiaalinen media on todella nopeasti muuttuva maailma ja siksi on tärkeää myös tietää, milloin kannattaa siirtyä eteenpäin. Sosiaalisessa mediassa näkyvyyden saaminen tapahtuu hyvin harvoin pelkästään sillä, että jakaa omaa sisältöään ja toivoo parasta. Tämän lisäksi enemmän ei ole parempi, kun puhutaan jakamisesta mainostamisen kannalta. Jos haluaa todella saada omaa sisältöään näkyville, kannattaa jakaa ainoastaan olennaisimmat ydinasiat ja pysytellä niissä.

Laatu siis ratkaisee ja mainostajan kannattaakin tarkkailla oman mainontansa sisältöä esimerkiksi sivustojen omien analyysityökalujen avulla. Lisäksi kannattaa mieluummin kohdistaa mainonta kapealle yleisölle kuin mahdollisimman monelle, sillä sen avulla on todennäköisempää saada juuri oikeat ihmiset kiinnostumaan.

Älä jumiudu yhteen alustaan

Sosiaalisen median kanavia on useita, eikä mainostajan kannatakaan jumiutua pelkästään yhteen tai kahteen, vaan käydä aktiivisesti läpi erilaisia some-kanavia, joilla omaa tuotetta tai yritystä voisi mahdollisesti mainostaa. Monet sosiaalisen median käyttäjätkin hyödyntävät useita eri kanavia, joten myös mainostajan kannattaa tehdä näin. Lisäksi uusilta kanavilta on aina mahdollista löytää kohdeyleisöä, jota ei löydy muilta kanavilta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita omien mainosten räiskimistä satunnaisesti sinne tänne, vaan jokaisella kanavalla on hyvä toimia samojen periaatteiden mukaan ja laatu edellä.