Myynnin ja markkinoinnin roolia yrityksen menestyksen takaajana ei voi kukaan väheksyä. Viime vuosikymmenten aikana tapahtunut digitalisaatio on kuitenkin muuttanut mainonnan ja markkinoinnin toimintaympäristöä merkittävästi, ja tehokas markkinointi edellyttää aiempaa monimuotoisempaa asiantuntijuutta. Tämä blogi käsittelee moderneja myynti- ja markkinointitekniikoita, joiden avulla jokainen yritys voi tehostaa omaa myyntiään sekä kotimaassa että ulkomailla. Tervetuloa blogiin!

Mihin markkinointia tarvitaan?

Markkinoinnin rooli yrityksen menestymisessä on kokonaisvaltaisempi prosessi kuin yleensä ajatellaan. Jopa monet yrittäjät ajattelevat menestyksen perustuvaan hyviin tuotteisiin, mutta se ei yksin riitä. Hyväkään tuote ei myy, ellei asiakas tunne sitä. Markkinointia tarvitaan siis ennen kaikkea tekemään yrityksen tuotteista ja palveluista tunnettuja ja yrityksen brändeistä houkuttelevia eri tahojen näkökulmista. Vaikka rahavirta yritykseen tulee asiakkailta, myös muunlainen brändin rakennus on yleensä tarpeellista menestystarinoiden kannalta. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että yritys tuntee prosessin, jonka asiakas tuotetta ostaessaan käy läpi.

Asiakkaat ovat yritykselle elinehto. Asiakkaiden ymmärtäminen on avain asiakkaiden saavuttamiseen ja asiakkaan käyttäytymiseen vaikuttamiseen. Jo pelkkä ymmärrys tuo yritykselle lisäarvoa ja auttaa tehostamaan myyntiä. Asiakaslähtöisyys on modernin markkinoinnin avainsana ja tie menestykseen.

Asiakkaiden tunteminen mahdollistaa myös ennakoinnin. Käytännössä kyse on siitä, että arvioidaan asiakkaiden tarpeissa tapahtuvia muutoksia ja luodaan tämän tiedon pohjalta asiakkaiden uusia tarpeita paremmin vastaavia tuotteita. Tässä tarvitaan toki myös maailman kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä.

Markkinointia pidetään eräänlaisena yleisalana, jonka kaikki hallitsevat jollain tavalla. Tämä ei ole kuitenkaan totta, sillä hyvin usein menestyneiden markkinointikampanjoiden takaa löytyy kivenkovia ammattilaisia, joilla on takanaan vuosien koulutus ja kokemus alalta. Markkinoinnin huippuammattilaiset ovat liiketoiminnan laaja-alaisia asiantuntijoita, mutta ilman koulutustaustaa onnistuneen markkinointistrategian luominen on harvoin mahdollista.

Yritystoiminnan kannalta markkinointi on eräänlainen suunnannäyttäjä, kompassi, joka toisaalta tuo asiakkaan äänen näkyväksi yritykseen ja toisaalta mahdollistaa tuotteen tarjonnan asiakkaalle. Markkinoilla luodaan asiaslupaus, tunnistetaan yrityksen kilpailukykyyn ja kilpailuetuun liittyvät tekijät, asemoidaan yritys markkinoille ja oikeuteutaan yrityksen läsnäolo markkinoilla.

Edelle esitetyt näkökulmat osoittavat markkinoinnin merkityksen kaikessa yritystoiminnassa. Ilman tehokasta ja ammattitaitoista markkinointia ei synny menestystarinoita eikä edes menestystuotteita.

Modernin markkinoinnin areenat

Markkinoinnin toimintaympäristöt ovat muuttuneet viime vuosina merkittävästi, ja moni yritys ei vielä tänäkään päivänä osaa hyödyntää riittävästi digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Hakukoneoptimointi on verkkoteksteissä aina läsnä ja täsmämainontaa on mahdollista toteuttaa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa.

Digitaalinen markkinointi ei ole kuitenkaan helppoa, sillä kyse on monimarkkinoinnista. Parhaimmillaan eri kanavia yhdistelemällä voi saavuttaa uskomattoman hyviä tuloksia. Oikein toteutettuna ja oikeanlaiseen monitorointiin pohjautuvana jokainen digimarkkinoinnin osa-alue voidaan optimoida parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan ostopolkua voidaan mitata siitä saakka, kun hän näkee ensimmäinen yrityksen mainoksen.

On helppo ajatella, että digimarkkinointi on hoidettu pelkällä Facebook- ja Google AdWrods-mainonnalla. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, sillä onnistunut mainonta tarkoittaa eri kanavien onnistunutta yhdistämistä ja kävijän koko polun mittaamista. Jos eri kanavien mitattavuutta ei onnistuneesti yhdistetä, kukin mainos jää yhtä irralliseksi kuin lehtimainos. Kanavien menestyksekäs yhdistäminen edellyttää ammattitaitoa ja kokemusta. Markkinointiin voi upottaa niin paljon rahaa kuin haluaa, mutta vain tehokkaasti suunnitellussa ja toteutetussa markkinoinnissa jokainen markkinointiin sijoitettu euro kannattaa.

Digimarkkinoinen teho perustuu ennen kaikkea siihen, että asiakas voidaan kuljettaa koko ostoprosessin läpi siten, että hänen toimintansa on mitattavissa. Mitattavissa oleminen tarkoittaa myös hallintaa, käytännössä sitä, että yritys ei kadota asiakkaita ensimmäisen mainoskontaktin jälkeen. Jos haluat kehittää yrityksesi digitaalista markkinointia, tutustu sivustomme artikkeleihin ja opi asiasta lisää.